4a İş Sonu Tazminatı Hesaplama

4a İş Sonu Tazminatı Hesaplama
Ad : Tahsil :
Soyad : Ünvan :
Kimlik Numarası : Prim Gün Sayısı :
İşe Giriş Tarihi : İkramiye Yılı :
İşten Ayrılış Tarihi :
(1) Tazminatınızın hesaplanabilmesi için; en az Ünvan, Tahsil, İşe Giriş ve Çıkış Tarihlerini seçmek zorundasınız.
(2) Tazminat hesabı, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır.
(3) Pdf açmak için Internet Explorer harici tarayıcı kullanılması gerekmektedir.
(4) Ay:30, Yıl:360 gün olarak değerlendirilmektedir.
(5) 375 SKHK 1 inci maddesine göre kıdem yılı 25 yıldan fazla süreler için 25 yıl olarak alınmıştır.